Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

mikuláš

Milé deti, vážení rodičia

srdečne Vás pozývame

dňa 6. decembra 2015 o 16:30 hod.

 na stretnutie s Mikulášom

v sále kultúrneho domu v časti Mlyňany.

Deti vo veku od 1-10 rokov

dostanú od Mikuláša balíček.