VZN č.3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch schválilo na svojom 8. OZ konanom dňa 16.9.2015 VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany.

VZN nadobúda účinnosť 1.10. 2015.

 

VZN: 

  VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany (379,9 KiB, 1 039 hits)