Výzva na predkladanie ponúk – Oprava strechy ZŠ Š. Moysesa – jedáleň

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Oprava strechy ZŠ Š. Moysesa – jedáleň

Výzva na stiahnutie:

  Výzva na predkladanie ponúk: oprava strechy - jedáleň (138,3 KiB, 730 hits)