Oznam Západoslovenskej distribučnej spoločnosti

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že bude

– demontovať predmety neoprávnene umiestnené na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy, (ako napríklad: predmety slúžiace na reklamné, marketingové a propagačné účely ……)

Vlastníci neoprávnene umiestnených predmetov majú vo vyššie uvedenej veci možnosť kontaktovať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., a to na e-mailovej adrese: podperne.body@zsdis.sk