Otvorenie detského centra

Počas dnešného poobedia sme slávnostne otvorili detské centrum nachádzajúce sa v priestoroch MKS-ky.

Pán farár Mgr.  Peter Kukučka posvätil miestnosť a zároveň za prítomnosti p. starostu Ing. Štefana Valkoviča a  jeho zástupcu p. Františka Poláka prestrihol symbolickú pásku, čím sa začala činnosť centra.

Veríme, že bude slúžiť všetkým mamičkám s deťmi  a prajeme im veľa pekných zážitkov.

Ženám prajeme ku Dňu matiek všetko najlepšie, veľa trpezlivosti a radosti.

 

Fotogaléria: http://www.tesarskemlynany.sk/otvorenie-detskeho-centra-2015/