Večierok seniorov

Večierok seniorov1-page-0Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom Vás srdečne pozýva na Večierok seniorov, ktorý sa uskutoční dňa 30.4.2015 o 19.00 hodine v KD Mlyňany.  Ďalšie informácie v pozvánke, prípadne: u Bc. Lucii Behúlovej, telefónne číslo 0908724262