Návrh VZN

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce Tesárske Mlyňany o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzky na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

  Návrh VZN č. 2/2015 (102,7 KiB, 767 hits)