Návrh VZN

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany.