27/03/2015 archive

Oznam SPP

SPP oznamuje v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s tým súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov: Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení