11/03/2015 archive

Návrh VZN

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce Tesárske Mlyňany o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzky na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.