05/03/2015 archive

Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce

Z dôvodu dodržania zákonného postupu OZ ruší termín voľby kontrolóra zo dňa 26.2.2015 a vyhlasuje nový termín voľby hlavného kontrolóra na 16.4. 2015 Na stiahnutie: