február 2015 archive

Pozvánka na exkurziu do Energolandu

Vážení občania, Informačné centrum Atómových elektrární Mochovce Vás a Vaše deti pozýva na návštevu Energolandu. Využite možnosť návštevy počas dní jarných prázdnin, v pondelok 2. Marca a utorok 3. Marca. V novom Energolande na vás čaká množstvo interaktívnych exponátov, 3D film Odysea energie aj počítačové hry. Záujemcovia sa môžu prihlásiť  na obecnom úrade do zajtra do 14,30 hodiny. …

Chcem vedieť viac

Popularizačno – náučné stretnutie s prof. Hričovským

Oznam o výsledku

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Nákup kalového čerpadla ” V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača AQUAMONTS, s.r.o., Komárňanská cesta 11, Nové Zámky, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  …

Chcem vedieť viac

Ako poukázať 2% dane ŠK Tesárske Mlyňany

 

Obecná zabíjačka

Fašiangové slávnosti začali v sobotu (7. 2. 2015) v skorých ranných hodinách zabíjačkou. Na zabíjačke nechýbali šikovní ľudia, ktorí sa postarali o hladné bruchá.  Počas doobedia sa prišlo pozrieť veľa občanov. Fašiangy ďalej pokračovali sprievodom cez celú obec. Fotogaléria: http://www.tesarskemlynany.sk/obecna-zabijacka-2015/