december 2014 archive

Vianočné prianie ;)

Oznam o zmenách úradných hodín počas sviatkov

Oznamujeme občanom zmenu úradných hodín počas sviatkov, nasledovne:   Deň Obecný úrad otvorený od – do 23. 12. 2014, t.j.  utorok 8.00 – 12.00 hodiny 24. 12. 2014, t.j.  streda Zatvorené 25. 12. 2014, t.j.  štvrtok Zatvorené 26. 12. 2014, t.j.  piatok Zatvorené 29. 12. 2014, t.j.  pondelok 8.00 – 16.00 hodiny 30. 12. 2014, …

Chcem vedieť viac

Oznam o výsledku súťaže

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Dodanie konvektomatu ” V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača GASTROVRÁBEĽ, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, Dolný Kubín, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH …

Chcem vedieť viac

Privítanie nových občanov

Dňa 5. Decembra 2014 sme v obradnej miestnosti na obecnom úrade privítali našich najmenších občanov, ktorí sa narodili v tomto roku. Ako každý rok, aj tento sme sa chceli vrátiť k tradícii tohto milého podujatia – uvítania nových občanov obce a ich slávnostného zápisu do pamätnej knihy. Počas tejto slávnosti sa pán starosta Ing. Štefan Valkovič, prihovoril rodičom detí …

Chcem vedieť viac