Pozvánka na Mikulášske posedenie

mikulášSrdečne Vás pozývame na Mikulášske posedenie, ktoré sa uskutoční

dňa 6.12.2014, t.j. v sobotu o 16.00 hodine

v sále Kultúrneho domu.

Deti od 1-10 rokov dostanú od Mikuláša darček.