Deň úcty k starším

Dňa 19.10.2014 sme si pripomenuli okrúhle jubileá niektorých našich občanov a zároveň v tomto mesiaci vzdávame úctu našim seniorom. Stretli sme sa v Kultúrnom dome. Po úvodnom príhovore, kde pán starosta Ing. Štefan Valkovič, poprial všetkým pevné zdravie, veľa síl a radosti zo života v kruhu svojich najbližších, rozdal jubilantom v mene obce darčeky. Potom sa seniorom predstavili žiaci z materskej a základnejškoly so svojim programom. Všetci, ktorí sa zúčastnili programu sa mohli ponúknuť zákuskami, pagáčmi a vínom. Našich seniorov potešilo aj spevácke vystúpenie Róberta Kazíka.

Fotogaléria (postupne sa doplní) tu: http://www.tesarskemlynany.sk/den-ucty-k-starsim-2014/