október 2014 archive

Deň úcty k starším

Dňa 19.10.2014 sme si pripomenuli okrúhle jubileá niektorých našich občanov a zároveň v tomto mesiaci vzdávame úctu našim seniorom. Stretli sme sa v Kultúrnom dome. Po úvodnom príhovore, kde pán starosta Ing. Štefan Valkovič, poprial všetkým pevné zdravie, veľa síl a radosti zo života v kruhu svojich najbližších, rozdal jubilantom v mene obce darčeky. Potom sa …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na deň úcty k starším

Tesárske Mlyňany Vás srdečne pozýva na deň úcty k starším dňa 19.10.2014, t.j. v nedeľu o 15.00 hodine v sále Kultúrneho domu Mlyňany. Program: 15.00 – privítanie jubilantov, seniorov a hostí     – vystúpenie detí z materskej a základnej školy – posedenie pri hudobnom programe (R´obert Kazík)

Pozvánka na Deň dobrovoľných hasičov

Srdečne Vás pozývame na Deň dobrovoľných hasičov dňa 4.10.2014, t.j. v sobotu od 13.00 hodiny na ihrisku pri ZŠ Štefana Moysesa. Program: 13.00 –  sprievod hasičov od Obecného úradu Tesárske Mlyňany 13.15 – Otvorenie podujatia – školské ihrisko ZŠ Štefana Moysesa 13.30 – Súťaž vo varení gulášu 15.00 – Ukážka zásahu hasičov HaZZ Zlaté Moravce …

Chcem vedieť viac

Oznam miestnej volebnej komisie