Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Dodanie materiálu na rekonštrukciu objektu vo vlastníctve obce nachádzajúcom sa na ihrisku v časti Tesáre, súp. číslo 655.

Výzva na stiahnutie:

  Výzva na predkladanie ponúk (219,8 KiB, 832 hits)