Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Výmena okien na objekte vo vlastníctve obce nachádzajúcom sa na ihrisku v časti Tesáre, súp. číslo 655.

Výzva na stiahnutie:  

  Výmena okien na objekte vo vlastníctve obce nachádzajúcom sa na ihrisku v časti Tesáre, súp. číslo 655. (98,8 KiB, 891 hits)