Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Oprava strechy budovy v areáli ihriska v časti Tesáre.

Výzva na stiahnutie: 

  Oprava strechy budovy v areáli ihriska v časti Tesáre (99,3 KiB, 774 hits)