2. ročník odberu krvi

Obec Tesárske Mlyňany v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nitra a Slovenský červený kríž pozývajú občanov na

odber krvi – 2. ročník

 

Dňa: 13.5.2014 (utorok)

 

V čase: od 8,00 hod. do 11,00 hod.

Kde: MKS Tesárske Mlyňany,

 

Daruj krv – zachráň život.“

Prineste si so sebou:

Občiansky preukaz, kartičku poistenca, info: Obecný úrad Tesárske Mlyňany

t.č.: 037 6426918 (nahláste sa vopred)