Do školy zdravo – na bicykli, bicykel v škole bezpečne

Do školy zdravo – na bicykli, bicykel v škole bezpečne

(Parkovisko pre bicykle)

tatra banka

Toto je názov projektu, ktorý vypracovala riaditeľka ZŠ PaedDr. Helena Balková na podnet  predsedkyne O.z. Moysesove deti, p. Aleny Solčianskej, zamestnankyne TB. Projekt bol prijatý a hoci sme namiesto požadovaných 1300 dostali len 300 eur, máme takéto stojany na 30 bicyklov.

1

Pomohol nám pán starosta Ing. Štefan Valkovič, ktorý sprostredkoval ich výrobu v miestnej kovovýrobni Spoločnosť LMS kontajnery.

 2

Obsahom projektu je aj funkčná úprava a vybavenie vymedzeného priestoru v školskom areáli na odkladanie bicyklov tak, aby bol pod dohľadom zamestnancov, a aby bol prístupný všetkým, ktorí do školy prídu.

Zo získaných prostriedkov sa nedali urobiť terénne úpravy, tie ostávajú na jar a veríme, že s pomocou Rodičovského združenia a Obce Tesárske Mlyňany ho dokončíme. A potom sa budeme takto tešiť, že na nás po vyučovaní budú čakať naše bezpečne uložené bicykle!

 3