Uvítanie detí 2013

Dňa 6. decembra 2013 sme v obradnej sieni na Obecnom úrade privítali našich najmenších občanov, ktorí sa narodili v tomto roku.

Ako každý rok, aj tento sme sa chceli vrátiť k tradícii tohto milého podujatia – uvítania nových občanov obce a ich slávnostného zápisu do pamätnej knihy.

Počas tejto slávnosti sa pán starosta Ing. Štefan Valkovič prihovoril k rodičom detí.

Nasledovalo predstavenie 19 nových občanov, ktorým bola odovzdaná malá pozornosť.

Do života im prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov.

Fotogaléria tu: http://www.tesarskemlynany.sk/uvitanie-deti-2013/