Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

elektrikaPracovníci západoslovenskej energetiky oznamujú, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v časti Mlyňany nasledovne:

dňa 30.10. 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Za humnami, Športová, Kapusničky

dňa 04.11. 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Za humnami, Športová, Kapusničky, Lipová

dňa 05.11. 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Za humnami, Športová, Kapusničky

dňa 06.11. 2013, 07.11. 2013 a 08.11. 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Športová

dňa 11.11 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Za humnami, Športová, Kapusničky,