Deň úcty k starším

Slnečné jesenné popoludnie poslednej októbrovej nedele patrilo naším starším občanom. Stretli sme sa v Kultúrnom dome. Po úvodnom príhovore pán starosta Ing. Štefan Valkovič, rozdal jubilantom v mene obce darčeky. Potom sa seniorom predstavili žiaci z MŠ a ZŠ so svojim programom. Všetci, ktorí sa zúčastnili programu sa mohli ponúknuť zákuskami, pagáčmi a vínom.

Predstavenia sa zúčastnili okrem p. starostu aj zástupca p. Milan Polák, starosta obce Obyce Ing. Milan Garaj, PhD., pán farár Mgr. Peter Kukučka, p. riaditeľka základnej školy PaedDr. Helena Balková a p. riaditeľka materskej školy Ingrid Kullová.

Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším, ak o to stoja. Napokon vďačíme im za život. Nikdy na nich nesmieme zabudnúť. A nepripomínať si ich iba v jeden deň alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku.