Výsledky súťaže o zimnú foto obce 2013

Dňa 19.4. 2013 sa uskutočnilo vyhlásenie súťaže o najkrajšiu zimnú fotku. Do sútaže sa zapojilo 21 súťažiacich.

Na základe Vášho hlasovania ste rozhodli o prvých troch miestach takto:

3. miesto  – p. Eva Drgoňová

3. miesto

3. miesto – sl. Eva Jonisová

3. miesto

 

2. miesto – p. Dušan Ivanička

2. miesto

 

1. miesto – sl. Adriána Rajnohová

1. miesto

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže.

Každému účastníkovi bol odovzdaný ďakovný list od starostu obce Ing. Štefana Valkoviča