Obecný park pri kostole

Výsadba Obecný park pri kostole

Riešenie výsadby obecného parku pri kostole. Projektantka Ing. Silvia Bérešová.  (Projektová dokumentácia bola vypracovaná sponzorsky.)