február 2013 archive

Návrh VZN č.1/2013

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN č.1/2013  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany a na krúžok záujmového vzdelávania v ZŠ zriadenej obcou Tesárske Mlyňany.

Fašiangy 2013

Fašiangové slávnosti začali v sobotu (9. 2. 2013) v skorých ranných hodinách zabíjačkou. Na zabíjačke nechýbali šikovní ľudia, ktorí sa postarali o hladné bruchá.  Počas doobedia sa prišlo pozrieť veľa občanov. Fašiangy ďalej pokračovali sprievodom. Ženy a dievčatá z obce vyzdobili voz stužkami. Sprievod prešiel celou dedinou. Občania na nás čakali na uliciach, kde nás pohostili …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na fašiangy 2013

Obec Tesárske Mlyňany Vás pozýva na Fašiangy 2013, dňa 9.2. 2013. Program: Zabíjačka od 8.30 hodiny v priestoroch KSSl. (Kultúrne stredisko služieb, MKS-ka)                   Fašiangový sprievod od 12.30 hodiny po našej obci                   Pochovávanie basy o 15.00 hodine v priestoroch Kultúrneho …

Chcem vedieť viac