Súťaž o najkrajšiu zimnú fotku obce

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vyhlasuje súťaž o najkrajšiu zimnú fotku obce.

Súťažné podmienky: Aby mohli byť vaše fotografie zaradené do súťaže, je potrebné, aby na nich bola zachytená zima (sneh, osoba v zimnom prostredí obce, pohľad na obec v zime, pohľad na časti obce v zime, pohľad na rybník a na rôzne iné lokality)  a aby zobrazovali našu obec. Fotografie posielajte do konca januára 2013 na adresu: behulova@tesarskemlynany.sk.

Hodnotiť fotografie bude odborná komisia, ktorá vyberie 3 najkrajšie fotky. Prvé tri miesta budú odmenené.