Mikuláš v obci Tesárske Mlyňany

6. december je sviatkom svätého Mikuláša. V tento deň našu obec poctil svojou návštevou práve Mikuláš. Priviedol si so sebou anjela a čerta.

Žiaci z materskej a základnej školy si pre Mikuláša pripravili program, ktorý mu odprezentovali. Po skončení programu sa Mikuláš deťom prihovoril, pozdravil a vyspovedal ich či poslúchali. Mikulášovi pomocníci rozdali darčeky. Deťom sa pri odovzdávaní darčekov rozžiarili oči.