Návrh VZN o dani z nehnuteľností a návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013. Ďalej návrh na VZN Obce Tesárske Mlyňany o poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany.

 

  Návrh VZN obce o dani z nehnuteľností (98,9 KiB, 1 010 hits)

  VZN Obce Tesárske Mlyňany o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (100,4 KiB, 1 012 hits)