Deň úcty k starším

Tretia októbrová nedeľa patrila našim starším občanom. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším bol pre nich pripravený bohatý program.

Na úvod pán starosta Ing. Štefan Valkovič všetkých privítal, zaprial im veľa zdravia do ďalších rokov. Občania narodení v rokoch 1932 a 1937 boli obdarovaní darčekom, ktorý im odovzdal pán starosta.

Nasledovalo  vystúpenie detí z materskej školy, svoje kúzla predviedol aj kúzelník Erik. Predstavili sa aj žiaci zo školského klubu a žiaci 1. – 4. ročníka zo základnej školy.

„Čerešničkou na torte“ bolo vystúpenie speváka repetáckych hitov – Martina Jakubca, ktorý svojim spevom potešil všetky vekové kategórie.