I. ročník sútaže vo varení guláša

TESÁRSKE MLYŇANY – Dňa 23.6.2012 sa v našej obci uskutočnil 1. ročník súťaže vo varení guláša. Do súťaže sa zapojilo 11 súťažných družstiev všetkých vekových kategórií.

Náročného hodnotenia sa ujala odborná porota, ktorá ocenila troch najlepčších. Túto akciu prišli podporiť aj pán starosta Ing. Ján Határ zo susednej obce Slepčany a pán starosta zo Skýcova Mgr. Tomáš Kolembus, ktorí boli taktiež členmi hodnotiacej komisie. Varenie guláša sprevádzala aj súťaž „Silák obce“, ktorá bola sprievodnou akciou tohto podujatia. Súťažilo sa v niekoľkých disciplínach: hod granátom, zatĺkanie klincov, pílenie dreva, streľba zo vzduchovky a ťahanie obecného auta lanom. Slnečné popolunie a všetkých súťažiacich prišla pozdraviť aj vzácna návšteva – obecná cigánka, ktorá tiež ochutnala kulinárske umenie, jednotlivých súťažných družstiev. Po vyhodnotení jednotlivých víťazov a konzumácii vynikajúcich gulášov bola spestrením súťaž v pití piva. nasledovalo pálenie Jánskych ohňov“ za prítomnosti Jánov – obyvateľov našej obce. 

 

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť na: http://www.tesarskemlynany.sk/853-2/