PRIANIE KU DŇU MATIEK

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Určenie lesného celku TOPOĽČIANKY A ŽITAVANY

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku:

Určenie lesného celku TOPOĽČlANKY A ŽITAVANY

  • upovedomenie o začatí konania
  • umožnenie oboznámit’sa so súvisiacim spisovým materiálom
  • možnost’vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnút‘ jeho doplnenie.

Bližšie informácie v súboroch pdf. 

Verejná vyhláška

LC TOPOĽČIANKY A ŽITAVANY – mapa

 

 

 

Asistované sčítanie obyvateľov – informácia

Vážení spoluobčania,

od 03. mája 2021 ( t. j. dnes) prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na adrese: Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany, alebo požiadajte
o mobilného asistenta na tel. čísle obecného úradu 0908724262 (Bc. Behúlová).

Sčítajte sa do 13. júna 2021 pomocou asistentov a pomôžete tak našej obci a celému Slovensku.
Viac informácií na obecnom úrade alebo www.scitanie.sk .

SODB_AS_leták_všeobecný_bez orez. značiek

 

PREVÁDZKOVÉ HODINY KONTAKTNÉHO MIESTA

 

Pondelok:       9:00 – 12:00          13:00 – 16:00

Utorok:           9:00 – 12:00

Streda:            9:00 – 12:00           13:00 – 16:00

Štvrtok:           9:00 – 12:00

Piatok:            9:00 – 12:00            13:00 – 15:00

Testovanie Covid – 19 v obci Tesárske Mlyňany dňa 24.4.2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19

Testuje sa IBA 24.4.2021 (t.j. sobota)

Priebeh testovania:

Sobota 24.4.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad

Testovanie v čase od 8.00 – 11.30

(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)

Obedná prestávka od 12.00 – 13.00

Testovanie v čase od 13.00 – 17.00 (posledný odber)

 

Sobota 24.4.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Ihrisko pri ZŠ Š. Moysesa

Testovanie v čase od 8.00 – 11.30

(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)

Obedná prestávka od 12.00 – 13.00

Testovanie v čase od 13.00 – 17.00 (posledný odber)

Prosíme občanov, aby si so sebou vzali Občiansky preukaz alebo kartičku poistenca. Zároveň je potrebné vedieť svoje telefónne číslo, pre potreby RÚVZ v prípade pozitivity.

Objednať na testovanie sa môžete dnes t.j. 22.4.2021 do 15.00 hod a 23.4.2021

v čase od 8:30 do 15:00 na mob. 0915 276 553 (obedná prestávka 12.00 – 13.00 h)

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do akcie „Samé sa to nezdvihne“

Testovanie Covid – 19 dňa 17.4.2021 v obci Tesárske Mlyňany

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19

Testuje sa IBA 17.4.2021 (t.j. sobota)

Priebeh testovania:

Sobota 17.4.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad

Testovanie v čase od 8.00 – 11.30

(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)

Obedná prestávka od 12.00 – 13.00

Testovanie v čase od 13.00 – 17.00 (posledný odber)

 

Sobota 17.4.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Ihrisko pri ZŠ Š. Moysesa

Testovanie v čase od 8.00 – 11.30

(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)

Obedná prestávka od 12.00 – 13.00

Testovanie v čase od 13.00 – 17.00 (posledný odber)

Prosíme občanov, aby si so sebou vzali Občiansky preukaz alebo kartičku poistenca. Zároveň je potrebné vedieť svoje telefónne číslo, pre potreby RÚVZ v prípade pozitivity.

Objednať na testovanie sa môžete dnes t.j. 15.4.2021 do 15.00 hod a 16.4.2021

v čase od 8:30 do 15:00 na mob. 0915 276 553 (obedná prestávka 12.00 – 13.00 h)

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Oznamujeme   občanom, že dňa 20.4.2021 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Ambrózyho ulica a ul. D. Kovalovského v čase od 11:30 – 14:30 h.

 

Zápis do materskej školy v Tesárskych Mlyňanoch na školský rok 2021/2022

Testovanie Covid – 19 dňa 10.4.2021

UPOZORNENIE – TESTOVANIE LEN
V SOBOTU, t. j. 10.4.2021 a na OBJEDNÁVKU

Oznamujeme občanom, že v našej obci sa bude testovať IBA dňa 10.4.2021, t.j. v sobotu

na 2 odberných miestach a to:

OBECNÝ ÚRAD

v čase od 8.00 – 11.30 (posledný odber)
od 13.00 – 18.00 (posledný odber)

Ihrisko v časti Tesáre
v čase od 8.00 – 11.30 (posledný odber)

od 13.00 – 18.00 (posledný odber)


Objednávať sa môžete ihneď na telefónnom čísle 0915276553

do 12:00 hod, od 13:00 – 16:00 hod.
Dňa 9.4.2021 od 8:30 – 12:00, od 13:00 – 15:00 hod.

Harmonogram vývozu od 4/2021 – 12/2021

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje harmonogram vývozu tuhého komunálneho odpadu a plastov

od 4/2021 – 12/2021.