Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ Tesárske Mlyňany – vnútorné vybavenie

Obec Tesárske Mlyňany ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zverejňuje výzvu na súťaž s názvom:

„Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ Tesárske Mlyňany – vnútorné vybavenie“

Výzva s prílohami na stiahnutie: 

  zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ Tesárske Mlyňany - vnútorné vybavenie (88,1 KiB, 458 hits)