Zmluvy 2021

Príloha č.2 k zmluve č. 048_2017_WR

Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 4 13.1.2021

zmluva – Envirofond 2021 L7  Torvel 1.2.2021

zmluva o dielo NFP Prounion 15.2.2021

Zámenná zmluva – p. Meňhart, 24.2.2021

KÚPNA ZMLUVA Horníková, 10.3.2021

dodatok-k-vypozicke_tablety a sim_KO, 16.3.2021

Zmluva o nájme bytu č. 1 – obecná nájomná bytovka, 1.4.2021

Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZNR11012015243 A

Zmluva Rekon.strechy MKS 22.4.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.3.2021, 30.4.2021

Zmluva o nájme bytu č. 3

Zmluva o nájme bytu č. 4, 14.5.2021

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

Zmluva o spolupráci Drevoshop s.r.o. 31.5.2021

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADOV, 1.7.2021

Zmluva o poskytnutí služby Torvel Predchádzanie vzniku a zhodnocov. BRKO 22.7.2021

Zmluva č. 6-1000166035 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, 12.8.2021

Zmluva o nájme bytu č. 6, 13.8.2021

Kúpna zmluva Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v Obci Tesárske Mlyňany 30.8.2021

Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 59553-2021

Nájomná zmluva – školský byt, 1.10.2021

KZ – Obec Tesárske Mlyňany-Sýkora 2.11.2021

Kúpna zmluva – p. Mikle, 18.11.2021

Zmluva  č. E1677 08U03 Enviromentálny fond a obec Tesárske Mlyňany BRKO zo dňa 16.11.2021

Zmluva o nájme bytu č. 2 .. 29.11.2021

Zmluva o nájme bytu č. 5, 29.11.2021

Zmluva o nájme bytu č. 7, 29.11.2021

Zmluva o nájme bytuč. 9. 29.11.2021

technické služby mesta ZM – dodatok k zmluve 9/1/2013, 6.12.2021

Kúpna zmluva – Švába, 17.12.2021