Zmluvy 2018

  Dodatok k zmluve č. 9/2013 (158,6 KiB, 71 hits)

  Dodatok k zmluve č. 9/1/2013 (156,6 KiB, 58 hits)

  Zmluva č.6/61380420 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (686,2 KiB, 17 hits)

  Zmluva č. 6/71499 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (696,0 KiB, 13 hits)

  Zmluva č. 6/61304240 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (695,9 KiB, 13 hits)

  Zmluva č. 6/61305530 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (697,8 KiB, 14 hits)

  Zmluva č. 6/61305620 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (688,7 KiB, 14 hits)

  Zmluva č. 6/61380180 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (688,6 KiB, 13 hits)

  Zmluva č. 6/6135570 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (693,5 KiB, 13 hits)

  Zmluva č. 6/61305580 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (685,2 KiB, 14 hits)

  Zmluva o vývoze triedeného odpadu č. 170808_2P (1,3 MiB, 22 hits)

  Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny (520,2 KiB, 16 hits)

  Zmluva o dielo - dom smútku (87,5 KiB, 21 hits)

  Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (1,2 MiB, 3 hits)

  Zmluva o pripojení odberného miesta - č. 121781470 (620,2 KiB, 0 hits)