Zmluvy 2018

  Dodatok k zmluve č. 9/2013 (158,6 KiB, 407 hits)

  Dodatok k zmluve č. 9/1/2013 (156,6 KiB, 390 hits)

  Zmluva č.6/61380420 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (686,2 KiB, 333 hits)

  Zmluva č. 6/71499 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (696,0 KiB, 336 hits)

  Zmluva č. 6/61304240 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (695,9 KiB, 299 hits)

  Zmluva č. 6/61305530 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (697,8 KiB, 328 hits)

  Zmluva č. 6/61305620 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (688,7 KiB, 325 hits)

  Zmluva č. 6/61380180 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (688,6 KiB, 327 hits)

  Zmluva č. 6/6135570 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (693,5 KiB, 308 hits)

  Zmluva č. 6/61305580 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (685,2 KiB, 309 hits)

  Zmluva o vývoze triedeného odpadu č. 170808_2P (1,3 MiB, 387 hits)

  Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny (520,2 KiB, 341 hits)

  Zmluva o dielo - dom smútku (87,5 KiB, 352 hits)

  Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (1,2 MiB, 330 hits)

  Zmluva o pripojení odberného miesta - č. 121781470 (620,2 KiB, 425 hits)

  Zmluva č. 38 422 - DPO (1,1 MiB, 322 hits)

  zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany č. 1/2018 (257,0 KiB, 338 hits)

  zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany č. 2/2018 (231,2 KiB, 331 hits)

  Zmluva o nájme školského bytu (279,5 KiB, 365 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (439,9 KiB, 323 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (455,4 KiB, 393 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (413,3 KiB, 344 hits)

  Kúpna zmluva - NOMILAND (585,8 KiB, 330 hits)

  Zmluva o dielo - Materská škola (7,4 MiB, 347 hits)

  Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie (106,2 KiB, 298 hits)

  Zmluva o poskytnutí NFP - č. IROP-Z-302021K439-222-13 (1,9 MiB, 275 hits)

  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M841-421-19 (1,9 MiB, 266 hits)

  Zmluva o bežnom účte (217,8 KiB, 311 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (438,4 KiB, 308 hits)

  Zmluva o bežnom účte_1 (218,2 KiB, 324 hits)

  Zmluva o bežnom účte_2 (225,0 KiB, 291 hits)

  Zmluva o bežnom účte (224,0 KiB, 290 hits)

  Zmluva o dielo - Zberný dvor Tesárske Mlyňany; zverejnené dňa 23.10.2018 (9,3 MiB, 362 hits)

  Zmluva o poskytovaní technickej služby (103,9 KiB, 315 hits)

  Dodatok k zmluve č. 9/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu zo dňa 10.12.2018 (206,2 KiB, 251 hits)

  Dodatok k zmluve č. 9-1-2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (204,3 KiB, 248 hits)