Zmluvy 2018

  Dodatok k zmluve č. 9/2013 (158,6 KiB, 286 hits)

  Dodatok k zmluve č. 9/1/2013 (156,6 KiB, 246 hits)

  Zmluva č.6/61380420 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (686,2 KiB, 210 hits)

  Zmluva č. 6/71499 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (696,0 KiB, 206 hits)

  Zmluva č. 6/61304240 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (695,9 KiB, 186 hits)

  Zmluva č. 6/61305530 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (697,8 KiB, 201 hits)

  Zmluva č. 6/61305620 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (688,7 KiB, 192 hits)

  Zmluva č. 6/61380180 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (688,6 KiB, 200 hits)

  Zmluva č. 6/6135570 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (693,5 KiB, 191 hits)

  Zmluva č. 6/61305580 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (685,2 KiB, 191 hits)

  Zmluva o vývoze triedeného odpadu č. 170808_2P (1,3 MiB, 250 hits)

  Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny (520,2 KiB, 224 hits)

  Zmluva o dielo - dom smútku (87,5 KiB, 228 hits)

  Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (1,2 MiB, 205 hits)

  Zmluva o pripojení odberného miesta - č. 121781470 (620,2 KiB, 281 hits)

  Zmluva č. 38 422 - DPO (1,1 MiB, 203 hits)

  zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany č. 1/2018 (257,0 KiB, 211 hits)

  zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany č. 2/2018 (231,2 KiB, 210 hits)

  Zmluva o nájme školského bytu (279,5 KiB, 229 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (439,9 KiB, 195 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (455,4 KiB, 247 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (413,3 KiB, 197 hits)

  Kúpna zmluva - NOMILAND (585,8 KiB, 201 hits)

  Zmluva o dielo - Materská škola (7,4 MiB, 208 hits)

  Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie (106,2 KiB, 174 hits)

  Zmluva o poskytnutí NFP - č. IROP-Z-302021K439-222-13 (1,9 MiB, 139 hits)

  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M841-421-19 (1,9 MiB, 127 hits)

  Zmluva o bežnom účte (217,8 KiB, 188 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (438,4 KiB, 177 hits)

  Zmluva o bežnom účte_1 (218,2 KiB, 194 hits)

  Zmluva o bežnom účte_2 (225,0 KiB, 160 hits)

  Zmluva o bežnom účte (224,0 KiB, 166 hits)

  Zmluva o dielo - Zberný dvor Tesárske Mlyňany; zverejnené dňa 23.10.2018 (9,3 MiB, 209 hits)

  Zmluva o poskytovaní technickej služby (103,9 KiB, 189 hits)

  Dodatok k zmluve č. 9/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu zo dňa 10.12.2018 (206,2 KiB, 128 hits)

  Dodatok k zmluve č. 9-1-2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (204,3 KiB, 128 hits)