Zmluvy 2018

  Dodatok k zmluve č. 9/2013 (158,6 KiB, 114 hits)

  Dodatok k zmluve č. 9/1/2013 (156,6 KiB, 96 hits)

  Zmluva č.6/61380420 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (686,2 KiB, 54 hits)

  Zmluva č. 6/71499 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (696,0 KiB, 44 hits)

  Zmluva č. 6/61304240 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (695,9 KiB, 43 hits)

  Zmluva č. 6/61305530 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (697,8 KiB, 49 hits)

  Zmluva č. 6/61305620 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (688,7 KiB, 47 hits)

  Zmluva č. 6/61380180 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (688,6 KiB, 47 hits)

  Zmluva č. 6/6135570 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (693,5 KiB, 44 hits)

  Zmluva č. 6/61305580 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (685,2 KiB, 49 hits)

  Zmluva o vývoze triedeného odpadu č. 170808_2P (1,3 MiB, 57 hits)

  Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny (520,2 KiB, 53 hits)

  Zmluva o dielo - dom smútku (87,5 KiB, 62 hits)

  Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (1,2 MiB, 44 hits)

  Zmluva o pripojení odberného miesta - č. 121781470 (620,2 KiB, 44 hits)

  Zmluva č. 38 422 - DPO (1,1 MiB, 39 hits)

  zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany č. 1/2018 (257,0 KiB, 40 hits)

  zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany č. 2/2018 (231,2 KiB, 46 hits)

  Zmluva o nájme školského bytu (279,5 KiB, 37 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (439,9 KiB, 47 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (455,4 KiB, 40 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (413,3 KiB, 31 hits)

  Kúpna zmluva - NOMILAND (585,8 KiB, 48 hits)

  Zmluva o dielo - Materská škola (7,4 MiB, 52 hits)

  Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie (106,2 KiB, 9 hits)

  Zmluva o bežnom účte (217,8 KiB, 24 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (438,4 KiB, 12 hits)