Zmluvy 2017

  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany číslo zmluvy: 01/2017 (168,7 KiB, 689 hits)

  Zmluva o spolupráci - učebne (180,9 KiB, 566 hits)

  Dodatok k zmluve č. 9/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (996,0 KiB, 524 hits)

  Dodatok k zmluve č.9/1/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (998,6 KiB, 538 hits)

  zmluva_o_njme_bytu_._1.pdf (392,9 KiB, 506 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (393,3 KiB, 434 hits)

  Kúpna zmluva (223,2 KiB, 509 hits)

  Kúpno-predajná zmluva (185,0 KiB, 525 hits)

  Z M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany č. 2/2017 (174,1 KiB, 479 hits)

  Zmluva o pripojení - 121674713 (4,4 MiB, 501 hits)

  Zmluva o kontrolnej činnosti (505,1 KiB, 580 hits)

  Nájomná zmluva (87,1 KiB, 436 hits)

  Zmluva o spolupráci - Fresco s.r.o. (339,4 KiB, 449 hits)

  Zmluva č. 37400 - DPO (322,2 KiB, 437 hits)

  Dodatok k zmluve č. 2029787455 (3,1 MiB, 440 hits)

  Dohoda o vykonaní - Spodorecha (195,6 KiB, 420 hits)

  Zmluva č. 048/2017/WR (346,2 KiB, 463 hits)

  Zmluva o pripojení číslo 121705564 (325,1 KiB, 405 hits)

  Zmluva o dielo - rekonštrukcia budov (159,9 KiB, 424 hits)

  Zámenná zmluva (173,5 KiB, 462 hits)

  Zmluva o dielo - rekonštrukcia dlažobnej časti autobusových zastávok (967,6 KiB, 612 hits)

  Zmluva o dielo - Asfaltovanie (364,3 KiB, 432 hits)

  Zmluva o dielo- havarijný stav ZŠ (1,0 MiB, 414 hits)

  Zmluva o poskytnutí služieb - PROUNION (304,5 KiB, 393 hits)

  Zmluva o spolupráci - kanalizácia (186,5 KiB, 441 hits)

  Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - KSSl. (778,7 KiB, 413 hits)

  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia č. 121731098 (357,9 KiB, 419 hits)

  Zmluva o dielo - WEBY GROUP, s.r.o. (987,4 KiB, 364 hits)

  Zmluva o dielo - okná (89,6 KiB, 356 hits)

  Zmluva o poskytnutí NFP - č. IROP-Z-302021I097-221-10 (3,2 MiB, 269 hits)