Zmluvy 2017

  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany číslo zmluvy: 01/2017 (168,7 KiB, 561 hits)

  Zmluva o spolupráci - učebne (180,9 KiB, 439 hits)

  Dodatok k zmluve č. 9/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (996,0 KiB, 381 hits)

  Dodatok k zmluve č.9/1/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (998,6 KiB, 397 hits)

  zmluva_o_njme_bytu_._1.pdf (392,9 KiB, 370 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (393,3 KiB, 313 hits)

  Kúpna zmluva (223,2 KiB, 367 hits)

  Kúpno-predajná zmluva (185,0 KiB, 404 hits)

  Z M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany č. 2/2017 (174,1 KiB, 360 hits)

  Zmluva o pripojení - 121674713 (4,4 MiB, 381 hits)

  Zmluva o kontrolnej činnosti (505,1 KiB, 450 hits)

  Nájomná zmluva (87,1 KiB, 320 hits)

  Zmluva o spolupráci - Fresco s.r.o. (339,4 KiB, 327 hits)

  Zmluva č. 37400 - DPO (322,2 KiB, 321 hits)

  Dodatok k zmluve č. 2029787455 (3,1 MiB, 317 hits)

  Dohoda o vykonaní - Spodorecha (195,6 KiB, 289 hits)

  Zmluva č. 048/2017/WR (346,2 KiB, 340 hits)

  Zmluva o pripojení číslo 121705564 (325,1 KiB, 281 hits)

  Zmluva o dielo - rekonštrukcia budov (159,9 KiB, 293 hits)

  Zámenná zmluva (173,5 KiB, 314 hits)

  Zmluva o dielo - rekonštrukcia dlažobnej časti autobusových zastávok (967,6 KiB, 398 hits)

  Zmluva o dielo - Asfaltovanie (364,3 KiB, 302 hits)

  Zmluva o dielo- havarijný stav ZŠ (1,0 MiB, 288 hits)

  Zmluva o poskytnutí služieb - PROUNION (304,5 KiB, 277 hits)

  Zmluva o spolupráci - kanalizácia (186,5 KiB, 322 hits)

  Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - KSSl. (778,7 KiB, 290 hits)

  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia č. 121731098 (357,9 KiB, 288 hits)

  Zmluva o dielo - WEBY GROUP, s.r.o. (987,4 KiB, 236 hits)

  Zmluva o dielo - okná (89,6 KiB, 231 hits)

  Zmluva o poskytnutí NFP - č. IROP-Z-302021I097-221-10 (3,2 MiB, 144 hits)