Zmluvy 2017

  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany číslo zmluvy: 01/2017 (168,7 KiB, 392 hits)

  Zmluva o spolupráci - učebne (180,9 KiB, 321 hits)

  Dodatok k zmluve č. 9/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (996,0 KiB, 257 hits)

  Dodatok k zmluve č.9/1/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (998,6 KiB, 278 hits)

  zmluva_o_njme_bytu_._1.pdf (392,9 KiB, 231 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (393,3 KiB, 197 hits)

  Kúpna zmluva (223,2 KiB, 238 hits)

  Kúpno-predajná zmluva (185,0 KiB, 265 hits)

  Z M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany č. 2/2017 (174,1 KiB, 231 hits)

  Zmluva o pripojení - 121674713 (4,4 MiB, 249 hits)

  Zmluva o kontrolnej činnosti (505,1 KiB, 276 hits)

  Nájomná zmluva (87,1 KiB, 200 hits)

  Zmluva o spolupráci - Fresco s.r.o. (339,4 KiB, 207 hits)

  Zmluva č. 37400 - DPO (322,2 KiB, 202 hits)

  Dodatok k zmluve č. 2029787455 (3,1 MiB, 198 hits)

  Dohoda o vykonaní - Spodorecha (195,6 KiB, 150 hits)

  Zmluva č. 048/2017/WR (346,2 KiB, 219 hits)

  Zmluva o pripojení číslo 121705564 (325,1 KiB, 162 hits)

  Zmluva o dielo - rekonštrukcia budov (159,9 KiB, 149 hits)

  Zámenná zmluva (173,5 KiB, 160 hits)

  Zmluva o dielo - rekonštrukcia dlažobnej časti autobusových zastávok (967,6 KiB, 190 hits)

  Zmluva o dielo - Asfaltovanie (364,3 KiB, 174 hits)

  Zmluva o dielo- havarijný stav ZŠ (1,0 MiB, 158 hits)

  Zmluva o poskytnutí služieb - PROUNION (304,5 KiB, 157 hits)

  Zmluva o spolupráci - kanalizácia (186,5 KiB, 177 hits)

  Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - KSSl. (778,7 KiB, 151 hits)

  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia č. 121731098 (357,9 KiB, 164 hits)

  Zmluva o dielo - WEBY GROUP, s.r.o. (987,4 KiB, 114 hits)

  Zmluva o dielo - okná (89,6 KiB, 111 hits)