Zmluvy 2016

  Dodatok k zmluve č. 9/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (70,5 KiB, 494 hits)

  Dodatok k zmluve č.9/1/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (66,4 KiB, 483 hits)

  Dohoda k zmluve o poskytnovaní verejných služieb (285,7 KiB, 494 hits)

  Zamestnávateľská zmluva č. 00308528NR1000 (682,9 KiB, 446 hits)

  Zmluva o dielo (325,9 KiB, 574 hits)

  Zmluva o odbere plastového odpadu (161,7 KiB, 477 hits)

  Zmluva č. 76232 (367,8 KiB, 478 hits)

  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - 121536221 (302,2 KiB, 481 hits)

  Zmluva ŠK (253,9 KiB, 429 hits)

  zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZNR11012015243 ENVI-PAK, a.s. (268,1 KiB, 461 hits)

  Zmluva o dielo - Udržiavacie práce mosta (61,4 KiB, 434 hits)

  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia vonkajšej časti budovy Ihrisko "Tesáre" s dlažobnými prácami (65,1 KiB, 451 hits)

  Zmluva o dielo - Dlažobné a búracie práce priestranstva pri KSSl, časť Tesáre (64,8 KiB, 446 hits)

  Zmluva o dielo - Zhotovenie ohradovej časti s dlažobnými prácami - cintorín časť Mlyňany (63,3 KiB, 447 hits)

  Kúpna zmluva Horný (62,9 KiB, 470 hits)

  Dodatok k ZOD (756,5 KiB, 487 hits)

  Dodatok k ZOD (727,7 KiB, 468 hits)

  Dodatok k ZOD (711,8 KiB, 472 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (114,5 KiB, 442 hits)

  Zmluva ZNR 11012015243 (300,1 KiB, 445 hits)

  Kúpno- predajná zmluva Z-Com (61,8 KiB, 439 hits)

  Kúpna zmluva 1-4173248992 Slovak Telekom (1,7 MiB, 545 hits)

  Dodatok k zmluve 1-41723248992 Slovak Telekom (2,4 MiB, 441 hits)

  Zmluva o dielo (539,8 KiB, 422 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 2/2016 (177,2 KiB, 416 hits)

  Zmluva o spolupráci a poradenstve - projekt MŠ (71,4 KiB, 443 hits)

  Zmluva o spolupráci a poradenstve - projekt Sanácia (70,9 KiB, 493 hits)

  Zmluva o spolupráci - rekonštrukcia kanalizácie (154,7 KiB, 486 hits)

  Zmluva o pripojení k informačnému systému "DEUS" (559,9 KiB, 420 hits)

  Zmluva o dielo (357,9 KiB, 476 hits)