Zmluvy 2016

  Dodatok k zmluve č. 9/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (70,5 KiB, 459 hits)

  Dodatok k zmluve č.9/1/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (66,4 KiB, 445 hits)

  Dohoda k zmluve o poskytnovaní verejných služieb (285,7 KiB, 450 hits)

  Zamestnávateľská zmluva č. 00308528NR1000 (682,9 KiB, 409 hits)

  Zmluva o dielo (325,9 KiB, 534 hits)

  Zmluva o odbere plastového odpadu (161,7 KiB, 433 hits)

  Zmluva č. 76232 (367,8 KiB, 437 hits)

  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - 121536221 (302,2 KiB, 442 hits)

  Zmluva ŠK (253,9 KiB, 381 hits)

  zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZNR11012015243 ENVI-PAK, a.s. (268,1 KiB, 422 hits)

  Zmluva o dielo - Udržiavacie práce mosta (61,4 KiB, 390 hits)

  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia vonkajšej časti budovy Ihrisko "Tesáre" s dlažobnými prácami (65,1 KiB, 410 hits)

  Zmluva o dielo - Dlažobné a búracie práce priestranstva pri KSSl, časť Tesáre (64,8 KiB, 401 hits)

  Zmluva o dielo - Zhotovenie ohradovej časti s dlažobnými prácami - cintorín časť Mlyňany (63,3 KiB, 403 hits)

  Kúpna zmluva Horný (62,9 KiB, 428 hits)

  Dodatok k ZOD (756,5 KiB, 446 hits)

  Dodatok k ZOD (727,7 KiB, 429 hits)

  Dodatok k ZOD (711,8 KiB, 430 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (114,5 KiB, 400 hits)

  Zmluva ZNR 11012015243 (300,1 KiB, 404 hits)

  Kúpno- predajná zmluva Z-Com (61,8 KiB, 397 hits)

  Kúpna zmluva 1-4173248992 Slovak Telekom (1,7 MiB, 505 hits)

  Dodatok k zmluve 1-41723248992 Slovak Telekom (2,4 MiB, 401 hits)

  Zmluva o dielo (539,8 KiB, 379 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 2/2016 (177,2 KiB, 374 hits)

  Zmluva o spolupráci a poradenstve - projekt MŠ (71,4 KiB, 398 hits)

  Zmluva o spolupráci a poradenstve - projekt Sanácia (70,9 KiB, 455 hits)

  Zmluva o spolupráci - rekonštrukcia kanalizácie (154,7 KiB, 441 hits)

  Zmluva o pripojení k informačnému systému "DEUS" (559,9 KiB, 377 hits)

  Zmluva o dielo (357,9 KiB, 436 hits)