Zmluvy 2015

  Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (4,6 MiB, 881 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb - MŠ (2,7 MiB, 896 hits)

  Kúpna zmluva (102,5 KiB, 833 hits)

  Zmluva č. 6/100045530 o dodávke vody (265,4 KiB, 816 hits)

  Kúpna zmluva (244,1 KiB, 836 hits)

  Zmluva o dielo -časopis PŠ (151,3 KiB, 765 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 3/2015 (178,0 KiB, 775 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 4/2015 (175,8 KiB, 786 hits)

  Zmluva o spolupráci - Fresco (317,2 KiB, 737 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 1/2015 (181,4 KiB, 807 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 2/2015 (177,8 KiB, 793 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 5/2015 (179,6 KiB, 776 hits)

  Kúpno-predajná zmluva (148,7 KiB, 784 hits)

  Poistná zmluva - č. 1070926915 (329,8 KiB, 817 hits)

  Zmluva o výpožičke č. SITB-002-2015/000041-482 (321,7 KiB, 774 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 v 12 BJ (312,0 KiB, 742 hits)

  Zmluva č. MK-2861/2015/2.5. (834,8 KiB, 768 hits)

  Kúpno-predajná zmluva (409,8 KiB, 838 hits)

  Kúpna zmluva (229,4 KiB, 855 hits)

  Zmluva o dielo (199,3 KiB, 823 hits)

  Kúpno - predajná zmluva (310,9 KiB, 822 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 6/2015 (178,7 KiB, 755 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 7/2015 (202,2 KiB, 688 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 8/2015 (206,0 KiB, 838 hits)

  Kúpna zmluva (307,9 KiB, 785 hits)

  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (158,9 KiB, 776 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (416,6 KiB, 781 hits)

  Dodatok k zmluve o združenej dodávke č. 144100488 (616,4 KiB, 779 hits)

  Nájomná zmluva - stomatologická ambulancia (250,7 KiB, 815 hits)

  Zmluva o dielo - oprava strechy jedáleň ZŠ (61,5 KiB, 740 hits)

  Dodatok k zmluve o poskynutí verejných služieb - 2029002113 (366,5 KiB, 729 hits)

  Zmluva o zriadení vecného bremena (90,4 KiB, 777 hits)

  Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci (101,3 KiB, 797 hits)

  Zmluva o dielo (181,8 KiB, 790 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 2 v 12BJ (576,0 KiB, 743 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 3 v 12BJ (575,5 KiB, 721 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 4 v 12BJ (575,5 KiB, 776 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 5 v 12BJ (577,0 KiB, 720 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 7 v 12BJ (575,8 KiB, 725 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 8 v 12BJ (576,3 KiB, 712 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 10 v 12BJ (576,2 KiB, 689 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 11 v 12BJ (576,3 KiB, 687 hits)

  Dohoda č. 15/16/054/108 - ŠnZ (1,3 MiB, 867 hits)