Zmluvy 2015

  Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (4,6 MiB, 340 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb - MŠ (2,7 MiB, 344 hits)

  Kúpna zmluva (102,5 KiB, 319 hits)

  Zmluva č. 6/100045530 o dodávke vody (265,4 KiB, 270 hits)

  Kúpna zmluva (244,1 KiB, 299 hits)

  Zmluva o dielo -časopis PŠ (151,3 KiB, 266 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 3/2015 (178,0 KiB, 260 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 4/2015 (175,8 KiB, 272 hits)

  Zmluva o spolupráci - Fresco (317,2 KiB, 261 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 1/2015 (181,4 KiB, 270 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 2/2015 (177,8 KiB, 264 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 5/2015 (179,6 KiB, 270 hits)

  Kúpno-predajná zmluva (148,7 KiB, 280 hits)

  Poistná zmluva - č. 1070926915 (329,8 KiB, 243 hits)

  Zmluva o výpožičke č. SITB-002-2015/000041-482 (321,7 KiB, 238 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 v 12 BJ (312,0 KiB, 244 hits)

  Zmluva č. MK-2861/2015/2.5. (834,8 KiB, 238 hits)

  Kúpno-predajná zmluva (409,8 KiB, 309 hits)

  Kúpna zmluva (229,4 KiB, 275 hits)

  Zmluva o dielo (199,3 KiB, 260 hits)

  Kúpno - predajná zmluva (310,9 KiB, 273 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 6/2015 (178,7 KiB, 241 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 7/2015 (202,2 KiB, 229 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 8/2015 (206,0 KiB, 309 hits)

  Kúpna zmluva (307,9 KiB, 249 hits)

  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (158,9 KiB, 232 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (416,6 KiB, 238 hits)

  Dodatok k zmluve o združenej dodávke č. 144100488 (616,4 KiB, 262 hits)

  Nájomná zmluva - stomatologická ambulancia (250,7 KiB, 258 hits)

  Zmluva o dielo - oprava strechy jedáleň ZŠ (61,5 KiB, 229 hits)

  Dodatok k zmluve o poskynutí verejných služieb - 2029002113 (366,5 KiB, 190 hits)

  Zmluva o zriadení vecného bremena (90,4 KiB, 220 hits)

  Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci (101,3 KiB, 230 hits)

  Zmluva o dielo (181,8 KiB, 241 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 2 v 12BJ (576,0 KiB, 183 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 3 v 12BJ (575,5 KiB, 188 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 4 v 12BJ (575,5 KiB, 196 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 5 v 12BJ (577,0 KiB, 188 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 7 v 12BJ (575,8 KiB, 178 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 8 v 12BJ (576,3 KiB, 172 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 10 v 12BJ (576,2 KiB, 173 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 11 v 12BJ (576,3 KiB, 176 hits)

  Dohoda č. 15/16/054/108 - ŠnZ (1,3 MiB, 190 hits)