Zmluvy 2015

  Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (4,6 MiB, 417 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb - MŠ (2,7 MiB, 421 hits)

  Kúpna zmluva (102,5 KiB, 369 hits)

  Zmluva č. 6/100045530 o dodávke vody (265,4 KiB, 344 hits)

  Kúpna zmluva (244,1 KiB, 366 hits)

  Zmluva o dielo -časopis PŠ (151,3 KiB, 313 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 3/2015 (178,0 KiB, 317 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 4/2015 (175,8 KiB, 326 hits)

  Zmluva o spolupráci - Fresco (317,2 KiB, 317 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 1/2015 (181,4 KiB, 330 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 2/2015 (177,8 KiB, 340 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 5/2015 (179,6 KiB, 332 hits)

  Kúpno-predajná zmluva (148,7 KiB, 342 hits)

  Poistná zmluva - č. 1070926915 (329,8 KiB, 311 hits)

  Zmluva o výpožičke č. SITB-002-2015/000041-482 (321,7 KiB, 313 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 v 12 BJ (312,0 KiB, 299 hits)

  Zmluva č. MK-2861/2015/2.5. (834,8 KiB, 306 hits)

  Kúpno-predajná zmluva (409,8 KiB, 370 hits)

  Kúpna zmluva (229,4 KiB, 349 hits)

  Zmluva o dielo (199,3 KiB, 334 hits)

  Kúpno - predajná zmluva (310,9 KiB, 332 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 6/2015 (178,7 KiB, 306 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 7/2015 (202,2 KiB, 277 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2015 číslo: 8/2015 (206,0 KiB, 374 hits)

  Kúpna zmluva (307,9 KiB, 310 hits)

  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (158,9 KiB, 305 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (416,6 KiB, 303 hits)

  Dodatok k zmluve o združenej dodávke č. 144100488 (616,4 KiB, 328 hits)

  Nájomná zmluva - stomatologická ambulancia (250,7 KiB, 333 hits)

  Zmluva o dielo - oprava strechy jedáleň ZŠ (61,5 KiB, 289 hits)

  Dodatok k zmluve o poskynutí verejných služieb - 2029002113 (366,5 KiB, 263 hits)

  Zmluva o zriadení vecného bremena (90,4 KiB, 279 hits)

  Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci (101,3 KiB, 288 hits)

  Zmluva o dielo (181,8 KiB, 312 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 2 v 12BJ (576,0 KiB, 253 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 3 v 12BJ (575,5 KiB, 258 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 4 v 12BJ (575,5 KiB, 269 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 5 v 12BJ (577,0 KiB, 248 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 7 v 12BJ (575,8 KiB, 246 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 8 v 12BJ (576,3 KiB, 230 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 10 v 12BJ (576,2 KiB, 232 hits)

  Nájomná zmluva byt č. 11 v 12BJ (576,3 KiB, 244 hits)

  Dohoda č. 15/16/054/108 - ŠnZ (1,3 MiB, 259 hits)