Zmluvy 2014

  Zmluva o dielo (1,5 MiB, 598 hits)

  Zmluva o dielo (458,1 KiB, 381 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (416,6 KiB, 578 hits)

  Zmluva o dielo (61,6 KiB, 509 hits)

  Dohoda č. 23/ § 52ú2014úNP VAOTP SR-3 (8,8 MiB, 444 hits)

  Zmluva o nájme (240,5 KiB, 450 hits)

  Zmluva o nájme (238,1 KiB, 472 hits)

  Kúpna zmluva (1,7 MiB, 517 hits)

  Dodatok k zmluve o poskynutí verejných služieb (8,9 MiB, 520 hits)

  Zmluva o nájme (2,0 MiB, 457 hits)

  Zmluva o dielo (62,8 KiB, 463 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/008/14 (8,1 MiB, 461 hits)

  Zmluva o nájme (239,7 KiB, 463 hits)

  Darovacia zmluva (1,1 MiB, 433 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie - MK-659/2014/2.5 (6,8 MiB, 485 hits)

  Poistná z mluva č. 5720072748 (11,9 MiB, 434 hits)

  Zmluva o spolupráci (3,1 MiB, 489 hits)

  Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 22.4.2014 (3,5 MiB, 445 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny - 9406808097 (3,2 MiB, 416 hits)

  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 12/010/14 (11,8 MiB, 488 hits)

  Kúpno-predajná zmluva.pdf (119,9 KiB, 444 hits)

  Zmluva o účasti na projekte č. 10328/26120130025 (7,7 MiB, 448 hits)

  Zmluva o vývoze kalov z ČOV Tesárske Mlyňany (2,3 MiB, 369 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (312,6 KiB, 539 hits)

  Zmluva o dielo (62,5 KiB, 389 hits)

  Zmluva o dielo (72,1 KiB, 419 hits)

  Zmluva o spotrebnom úvere (2,6 MiB, 471 hits)

  Kúpna zmluva č. 14/60558/KZ (2,1 MiB, 424 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 144100488 (313,5 KiB, 353 hits)

  Zmluva o dielo (66,2 KiB, 339 hits)

  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (116,1 KiB, 382 hits)

  Kúpna zmluva (6,4 MiB, 449 hits)

  Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve (4,6 MiB, 422 hits)