Zmluvy 2013

  Zmluva č. 9/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (1,0 MiB, 821 hits)

  Zmluva č. 9/1/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobné stavebného odpadu (1,0 MiB, 788 hits)

  Kúpno- predajná zmluva (1,1 MiB, 791 hits)

  Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti (3,2 MiB, 736 hits)

  Zmluva č. 31/2013 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010 (2,7 MiB, 713 hits)

  Zmluva č. 62/2013 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010 (2,5 MiB, 740 hits)

  Mandátna zmluva (2,0 MiB, 801 hits)

  Kúpno-predajná zmluva (3,0 MiB, 795 hits)

  ZMLUVA č. 82/NR/2013 (213,4 KiB, 690 hits)

  Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve (243,8 KiB, 702 hits)

  Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve (242,4 KiB, 663 hits)

  Zmluva o dielo (5,2 MiB, 754 hits)

  ZOD na realizáciu monitorovacieho KS v obci Tesárske Mlyňany (11,7 MiB, 794 hits)

  Zmluva o odbere plastového odpadu (119,5 KiB, 694 hits)

  Zmluva o dielo (116,0 KiB, 772 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121339344 (2,1 MiB, 752 hits)

  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia č. 12133934 (2,1 MiB, 709 hits)

  Kúpna zmluva (151,0 KiB, 804 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/010/13 (8,2 MiB, 684 hits)

  Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - Materská škola (120,1 KiB, 709 hits)

  Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - Obecný úrad (120,5 KiB, 685 hits)

  Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - ŠK (119,5 KiB, 675 hits)

  Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - Zdravotné stredisko (120,7 KiB, 667 hits)

  Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - KSSl. (2,5 MiB, 682 hits)

  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (971,0 KiB, 1 455 hits)

  Zmluva o dielo (3,1 MiB, 711 hits)

  Zmluva o dielo (63,7 KiB, 714 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny -9406533715 (3,2 MiB, 698 hits)

  Darovacia_zmluva.pdf (622,9 KiB, 661 hits)

  Zmluva o dielo - Envirofond (65,9 KiB, 698 hits)

  Nájomná zmluva - Predajné zariadenie (878,1 KiB, 763 hits)

  Zmluva - kontrolór obce (56,9 KiB, 623 hits)