Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 643 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 628 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 664 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 696 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 655 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 618 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 779 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 686 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 578 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 516 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 549 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 572 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 592 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 582 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 649 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 602 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 600 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 591 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 585 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 542 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 646 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 596 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 514 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 598 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 541 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 580 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 538 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 590 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 612 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 534 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 561 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 552 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 590 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 540 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 510 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 518 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 523 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 548 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 517 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 467 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 509 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 511 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 487 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 454 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 464 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 502 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 480 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 469 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 448 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 471 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 457 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 477 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 521 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 514 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 545 hits)

 

Pridaj komentár