Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 555 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 526 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 577 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 581 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 551 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 549 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 679 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 587 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 478 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 429 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 475 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 476 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 516 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 483 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 534 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 510 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 527 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 498 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 491 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 453 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 521 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 475 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 418 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 496 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 432 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 469 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 455 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 484 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 492 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 420 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 440 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 451 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 503 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 427 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 424 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 414 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 418 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 448 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 414 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 388 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 403 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 427 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 398 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 390 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 380 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 417 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 390 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 385 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 382 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 383 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 385 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 392 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 418 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 414 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 448 hits)

 

Pridaj komentár