Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 743 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 726 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 763 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 806 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 776 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 713 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 900 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 823 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 678 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 618 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 636 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 690 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 679 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 683 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 772 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 699 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 691 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 688 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 680 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 637 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 843 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 729 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 621 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 702 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 647 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 678 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 643 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 694 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 734 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 674 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 694 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 649 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 708 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 660 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 600 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 619 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 620 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 644 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 614 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 597 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 614 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 622 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 600 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 539 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 574 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 615 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 595 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 577 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 530 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 576 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 542 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 584 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 642 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 615 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 658 hits)

 

Pridaj komentár