Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 785 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 769 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 823 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 856 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 837 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 756 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 957 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 892 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 726 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 655 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 679 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 737 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 725 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 727 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 830 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 747 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 738 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 729 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 724 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 687 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 947 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 795 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 670 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 750 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 703 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 724 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 686 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 741 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 796 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 723 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 736 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 692 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 754 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 708 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 645 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 667 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 664 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 693 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 661 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 647 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 660 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 668 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 639 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 583 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 623 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 664 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 643 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 624 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 569 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 621 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 585 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 624 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 716 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 662 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 701 hits)

 

Pridaj komentár