Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 954 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 947 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 1 005 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 1 034 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 1 014 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 939 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 1 136 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 1 079 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 911 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 836 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 852 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 918 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 891 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 910 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 1 050 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 915 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 918 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 904 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 904 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 865 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 1 264 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 984 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 846 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 928 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 885 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 897 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 868 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 911 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 982 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 898 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 910 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 864 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 923 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 892 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 819 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 835 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 845 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 862 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 834 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 819 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 833 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 833 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 809 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 757 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 799 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 833 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 823 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 791 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 747 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 794 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 758 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 788 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 931 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 815 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 863 hits)

 

Pridaj komentár