Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 770 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 753 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 800 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 839 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 814 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 742 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 939 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 870 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 709 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 645 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 665 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 722 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 707 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 712 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 812 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 730 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 722 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 718 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 706 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 669 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 913 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 770 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 653 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 732 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 685 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 709 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 672 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 723 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 771 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 705 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 723 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 674 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 738 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 690 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 629 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 648 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 649 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 675 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 642 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 632 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 646 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 655 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 627 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 570 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 606 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 649 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 629 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 609 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 558 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 607 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 572 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 611 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 683 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 646 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 684 hits)

 

Pridaj komentár