Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 607 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 585 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 621 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 646 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 614 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 589 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 738 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 631 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 537 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 476 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 517 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 528 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 560 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 540 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 592 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 568 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 569 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 550 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 546 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 504 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 590 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 539 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 474 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 555 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 490 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 535 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 496 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 544 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 557 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 489 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 511 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 515 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 554 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 491 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 478 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 475 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 479 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 501 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 473 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 428 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 459 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 471 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 445 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 426 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 424 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 464 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 435 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 431 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 423 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 430 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 427 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 440 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 478 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 472 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 499 hits)

 

Pridaj komentár