Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 799 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 783 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 838 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 869 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 854 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 772 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 971 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 907 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 741 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 669 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 692 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 750 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 739 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 740 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 846 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 761 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 755 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 745 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 739 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 702 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 986 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 816 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 686 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 765 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 721 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 739 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 701 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 755 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 813 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 738 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 750 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 709 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 767 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 724 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 659 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 682 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 678 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 706 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 677 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 661 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 674 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 682 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 654 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 598 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 637 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 679 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 658 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 637 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 585 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 634 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 600 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 641 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 738 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 676 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 715 hits)

 

Pridaj komentár