Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 1 003 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 1 004 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 1 062 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 1 091 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 1 068 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 989 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 1 185 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 1 131 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 960 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 885 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 903 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 969 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 945 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 962 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 1 107 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 967 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 974 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 958 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 957 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 918 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 1 319 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 1 038 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 899 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 982 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 939 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 945 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 920 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 968 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 1 034 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 954 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 961 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 917 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 982 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 949 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 873 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 888 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 901 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 916 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 888 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 872 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 887 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 886 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 863 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 813 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 847 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 884 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 877 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 842 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 802 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 842 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 806 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 837 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 984 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 860 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 908 hits)

 

Pridaj komentár