Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 857 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 838 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 897 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 927 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 913 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 839 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 1 034 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 970 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 809 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 727 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 750 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 810 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 795 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 806 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 921 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 818 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 814 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 798 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 805 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 762 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 1 118 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 883 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 744 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 828 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 786 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 800 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 761 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 812 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 875 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 800 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 812 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 768 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 828 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 791 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 717 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 737 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 742 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 761 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 735 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 718 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 732 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 743 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 710 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 658 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 692 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 733 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 714 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 691 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 643 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 690 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 656 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 696 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 836 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 733 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 771 hits)

 

Pridaj komentár