Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 1 237 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 1 239 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 1 342 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 1 320 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 1 302 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 1 207 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 1 402 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 1 349 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 1 184 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 1 095 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 1 143 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 1 186 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 1 171 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 1 179 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 1 348 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 1 178 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 1 238 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 1 194 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 1 183 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 1 120 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 1 551 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 1 263 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 1 141 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 1 218 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 1 178 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 1 155 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 1 170 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 1 162 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 1 241 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 1 157 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 1 167 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 1 115 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 1 189 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 1 162 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 1 099 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 1 096 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 1 130 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 1 143 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 1 104 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 1 063 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 1 106 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 1 076 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 1 075 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 1 035 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 1 046 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 1 079 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 1 090 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 1 047 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 995 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 1 047 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 1 011 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 1 043 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 1 203 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 1 067 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 1 139 hits)

 

Pridaj komentár