Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 875 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 860 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 919 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 947 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 932 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 858 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 1 055 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 992 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 828 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 750 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 771 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 830 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 812 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 827 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 951 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 836 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 835 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 818 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 825 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 780 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 1 170 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 899 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 761 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 844 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 808 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 818 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 781 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 829 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 897 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 821 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 834 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 785 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 843 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 810 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 735 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 761 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 764 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 781 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 754 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 742 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 751 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 760 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 732 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 675 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 714 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 752 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 733 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 708 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 663 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 712 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 676 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 713 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 855 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 751 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 790 hits)

 

Pridaj komentár