Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 584 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 557 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 601 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 618 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 583 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 572 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 708 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 611 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 510 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 451 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 501 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 503 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 543 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 514 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 568 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 537 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 551 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 530 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 520 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 480 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 558 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 505 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 450 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 526 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 460 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 507 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 477 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 513 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 523 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 455 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 479 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 484 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 526 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 461 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 454 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 447 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 451 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 475 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 443 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 410 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 430 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 450 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 426 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 409 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 404 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 442 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 416 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 411 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 403 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 407 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 412 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 417 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 445 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 443 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 474 hits)

 

Pridaj komentár