Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 819 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 801 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 858 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 889 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 872 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 793 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 990 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 929 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 763 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 689 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 713 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 771 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 759 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 764 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 868 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 779 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 774 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 761 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 760 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 720 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 1 035 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 833 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 705 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 785 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 739 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 761 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 718 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 774 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 831 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 755 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 773 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 726 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 786 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 745 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 677 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 700 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 697 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 722 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 692 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 681 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 693 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 700 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 674 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 617 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 656 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 700 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 673 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 655 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 606 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 652 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 621 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 656 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 771 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 696 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 732 hits)

 

Pridaj komentár