Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 862 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 849 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 908 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 935 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 919 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 847 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 1 044 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 978 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 817 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 732 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 756 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 819 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 802 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 815 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 928 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 823 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 822 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 806 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 815 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 767 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 1 133 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 889 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 748 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 834 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 793 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 807 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 768 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 818 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 882 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 804 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 819 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 775 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 834 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 796 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 722 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 745 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 749 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 767 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 741 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 726 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 739 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 749 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 715 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 664 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 702 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 738 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 720 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 698 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 651 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 696 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 664 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 702 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 842 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 739 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 775 hits)

 

Pridaj komentár