Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 833 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 817 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 877 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 906 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 889 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 816 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 1 006 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 945 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 779 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 703 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 728 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 787 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 775 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 783 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 885 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 793 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 790 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 776 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 775 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 734 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 1 071 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 852 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 720 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 801 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 757 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 775 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 735 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 791 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 847 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 770 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 788 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 742 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 802 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 761 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 692 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 716 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 711 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 738 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 711 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 697 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 709 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 719 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 689 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 633 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 674 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 715 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 690 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 670 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 620 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 669 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 636 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 674 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 794 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 709 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 748 hits)

 

Pridaj komentár