Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 729 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 713 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 746 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 788 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 762 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 696 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 886 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 802 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 663 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 606 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 625 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 667 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 667 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 670 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 758 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 685 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 680 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 678 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 667 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 624 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 806 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 715 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 607 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 688 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 634 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 664 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 630 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 678 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 720 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 646 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 676 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 633 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 686 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 647 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 587 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 602 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 605 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 631 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 600 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 584 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 600 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 611 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 588 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 528 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 560 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 600 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 581 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 563 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 518 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 563 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 529 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 572 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 620 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 601 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 635 hits)

 

Pridaj komentár