Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 680 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 668 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 695 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 736 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 702 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 649 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 822 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 723 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 615 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 554 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 577 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 612 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 620 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 618 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 697 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 636 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 631 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 626 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 622 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 579 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 700 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 647 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 557 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 638 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 580 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 614 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 581 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 629 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 653 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 585 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 609 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 587 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 630 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 590 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 541 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 555 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 560 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 587 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 555 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 505 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 549 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 553 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 527 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 480 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 503 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 542 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 519 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 509 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 475 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 508 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 484 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 517 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 551 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 557 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 588 hits)

 

Pridaj komentár