Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 896 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 884 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 943 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 971 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 957 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 881 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 1 081 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 1 021 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 853 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 776 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 793 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 858 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 835 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 849 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 985 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 861 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 859 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 845 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 847 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 803 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 1 205 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 925 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 783 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 867 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 828 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 843 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 808 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 853 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 921 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 842 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 855 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 809 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 870 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 834 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 757 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 785 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 786 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 802 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 780 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 765 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 773 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 782 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 755 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 698 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 737 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 775 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 758 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 731 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 686 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 732 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 699 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 738 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 883 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 770 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 809 hits)

 

Pridaj komentár