Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 627 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 609 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 642 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 674 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 637 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 608 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 762 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 657 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 559 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 500 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 538 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 554 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 581 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 560 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 623 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 586 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 588 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 572 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 567 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 524 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 619 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 564 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 495 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 576 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 520 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 560 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 519 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 570 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 594 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 513 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 537 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 534 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 576 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 517 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 495 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 499 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 505 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 525 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 498 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 449 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 484 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 495 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 471 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 443 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 447 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 486 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 460 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 451 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 436 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 449 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 445 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 463 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 502 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 492 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 523 hits)

 

Pridaj komentár