Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 712 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 699 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 726 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 771 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 741 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 681 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 863 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 771 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 648 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 590 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 608 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 652 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 652 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 652 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 740 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 669 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 663 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 659 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 652 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 607 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 762 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 693 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 590 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 672 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 616 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 649 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 613 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 660 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 694 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 628 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 653 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 616 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 669 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 629 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 573 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 587 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 590 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 615 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 586 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 549 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 583 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 595 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 570 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 511 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 541 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 583 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 562 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 547 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 504 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 546 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 513 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 557 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 588 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 584 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 619 hits)

 

Pridaj komentár