Zmluvy 2012

  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (1,1 MiB, 760 hits)

  Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/1999 (851,8 KiB, 743 hits)

  Zmluva o pripojení (12,1 MiB, 786 hits)

  ZMLUVA č. 9/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (2,7 MiB, 827 hits)

  Zmluva č. 9/1/2012 o odvoze a likvidácii KO a drobneho stavebneho odpadu (2,6 MiB, 798 hits)

  Zmluva o spolupráci č. 1/2012 (5,1 MiB, 731 hits)

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 924 hits)

  Poistná zmluva č. 5720045016 (10,7 MiB, 850 hits)

  Dodatok č. 2 k Zmluve číslo: 2000353 (927,2 KiB, 698 hits)

  Dodatok SPP od 13.4.2012 (9,0 MiB, 633 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6507/2012/2.5 (5,5 MiB, 655 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie MK-6508/2012/2.1 (5,8 MiB, 708 hits)

  Kúpna zmluva (98,3 KiB, 697 hits)

  Kúpna zmluva (2,9 MiB, 701 hits)

  ZMLUVA O DIELO č. S2A2387 (4,0 MiB, 796 hits)

  ZMLUVA Č. 48/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (65,5 KiB, 718 hits)

  Poistná zmluva č. 349 2038079 (5,0 MiB, 710 hits)

  Kúpna zmluva (1 010,7 KiB, 705 hits)

  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500011 (819,2 KiB, 697 hits)

  Kúpna zmluva (483,3 KiB, 654 hits)

  Darovacia zmluva B-2011/0713-037865099 (1,7 MiB, 882 hits)

  Zmluva o sociálnych službách 1 - 30/2012 (282,4 KiB, 752 hits)

  Dodatok č. 5 K Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.1. 2005 (1,0 MiB, 640 hits)

  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015 (2,8 MiB, 719 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb č.9905194009 (5,5 MiB, 669 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb č. 9905194010 (4,6 MiB, 696 hits)

  Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406142424 (1,9 MiB, 661 hits)

  Zmluva o dielo (942,2 KiB, 711 hits)

  Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2012 (214,5 KiB, 756 hits)

  Dodatok k zmluvy o poskytnutí verejných služieb TP3071128263911 (4,8 MiB, 692 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9900080432 (4,8 MiB, 711 hits)

  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 5100000229 (1,8 MiB, 665 hits)

  Zmluva o poskytnutí verejných služieb 9905344581 (5,1 MiB, 726 hits)

  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - 9905344851 (1,3 MiB, 675 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/002/04 Dodatok č. 2 (1,0 MiB, 616 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/023/11 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 638 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (1,3 MiB, 636 hits)

  Zmluva o termínovanom úvere č. 12/047/10 Dodatok č. 1 (1,2 MiB, 659 hits)

  Darovacia zmluva (557,6 KiB, 632 hits)

  Poistná zmluva č.5720055439 (19,3 MiB, 616 hits)

  Zmluva o dielo TS: 2012/006 (1,6 MiB, 632 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 1 (17,4 MiB, 640 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 2 (17,3 MiB, 616 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 3 (17,8 MiB, 557 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 4 (17,3 MiB, 592 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 5 (15,8 MiB, 634 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 6 (17,8 MiB, 613 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 7 (17,6 MiB, 594 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 8 (17,6 MiB, 545 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 9 (17,9 MiB, 593 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 10 (18,0 MiB, 560 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 11 (18,1 MiB, 602 hits)

  Zmluva o nájme bytu č. 12 (18,0 MiB, 667 hits)

  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme zo dňa 2.12. 2012 (2,0 MiB, 630 hits)

  Zmluva o dielo č. 9/ENV/2012 (2,1 MiB, 674 hits)

 

Pridaj komentár