Zmluvy 2011

  Darovacia zmluva (1,2 MiB, 465 hits)

  Zmluva č. 8/1/2011 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu (3,1 MiB, 460 hits)

  Zmluva o dielo - Ekostaving - Ing. Jozef Vyskoč (2,3 MiB, 512 hits)

  Zmluva na zriadenie vecného bremena - PV Tesárske Mlyňany (7,3 MiB, 422 hits)

  Zmluva na zriadenie vecného bremena (6,5 MiB, 549 hits)

  Zmluva o nájme nebytových priestorov (1,1 MiB, 549 hits)

  Dohoda č. 15/§50i/2011 (14,6 MiB, 422 hits)

  Zmluva o odovzdaní údajov platobného styku e-Banka č. VRA0002/2011 (3,4 MiB, 482 hits)

  Dodatok zmluvy o odovzdaní údajov platobného styku e-Banka č2/2011 (1,1 MiB, 441 hits)

  Zmluva o pôžičke (754,8 KiB, 428 hits)

  Kúpna zmluva (3,3 MiB, 479 hits)

  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 12/003/11 (2,3 MiB, 484 hits)

  Kúpna zmluva (2,7 MiB, 438 hits)

  Zmluva o spolupráci č.:308528 (1,2 MiB, 467 hits)

  Dodatok SPP (819,4 KiB, 438 hits)

  Dodatok k Zmluve č.:2000353 (239,3 KiB, 464 hits)

  Dodatok SPP (12,7 MiB, 492 hits)

  DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 06/2009 (3,1 MiB, 442 hits)

  Zmluva o spolupráci - Granvia Construction (6,6 MiB, 500 hits)

  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 05000015 (240,6 KiB, 435 hits)

  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Z2214012046701 (893,7 KiB, 456 hits)

  Zmluva o pripojení sa k Spoločnému školskému úradu Zlaté Moravce (6,1 MiB, 413 hits)