Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.3.2020

Záznam z prieskumu trhu Oplotenie na zverejnenie na stránku