Základná škola

ZŠ Š. Moysesa

ADRESA:

Základná škola Štefana Moysesa

Školská 608

951 76 Tesárske Mlyňany

 

 

 

 

 

KONTAKT:

riaditeľka: PaedDr. Helena Balková, telefón: 037/642 69 02

ekonóm: František Berta, telefón: 037/642 69 03

školská jedáleň: Ing. Helena Sobanská: 037/642 69 03

e-mail: skola@zsmlynany.edu.sk

web: http://zssm-tm.edupage.org/


Dátum zriadenia školy: 1.5.2002

Školský obvod ZŠ: Obec Tesárske Mlyňany – zriaďovateľ, Slepčany, Vieska nad Žitavou, Choča

Riaditeľ školy: PaedDr. Helena Balková
č. telefónu: 037/6426902
mobil: 0905844463
email: riaditel@zsmlynany.edu.sk

web sídlo školy: zssm-tm.edupage.org

Základná škola je právnickou osobou, č.t./ fax 037/6426903, skola@zsmylnany.edu.sk

Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie: č.t. 037/6426918, e-mail: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

Pridaj komentár