Voľby do NR SR 2020

Obec Tesárske Mlyňany podľa § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu
na doručovanie žiadostí o voľbu poštou a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk

Dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2