Uznesenia 2018-2022

  Uznesenia z ustanovujúceho OZ (171,5 KiB, 169 hits)

2.OZ- bez uznesenia

  Uznesenia č.17 - 38 z 3. zasadnutia OZ (214,3 KiB, 112 hits)

Uznesenia OZ 4 – 18.6.2019

Uznesenia z mimoriadneho OZ 28.8.2019