Uznesenia 2018-2022

  Uznesenia z ustanovujúceho OZ (171,5 KiB, 116 hits)

2.OZ- bez uznesenia

  Uznesenia č.17 - 38 z 3. zasadnutia OZ (214,3 KiB, 48 hits)