Uznesenia 2014 – 2018

  Ustanovenia č. 1 - 13 z ustanovujúceho OZ (188,9 KiB, 302 hits)

  Uznesenia č. 14-23 z 2 zasadnutia OZ (180,2 KiB, 364 hits)

OZ č. 3 – bez UZNESENIA

  Uznesenia č. 24-35 z 4. zasadnutia OZ (271,7 KiB, 326 hits)

  Uznesenia č. 36-57 z 5. OZ (217,4 KiB, 268 hits)

  Uznesenia č. 58-62 zo 6. OZ (156,6 KiB, 266 hits)

  Uznesenie č. 63-79 zo 7. OZ (193,9 KiB, 307 hits)

  Uznesenia č. 80 - 92 z 8. OZ (377,8 KiB, 242 hits)

  Uznesenia z 9. OZ (158,9 KiB, 255 hits)

  Uznesenia č. 107-111 z mimoriadneho OZ (75,5 KiB, 179 hits)

  Uznesenia č. 112-120 z 10.OZ (180,5 KiB, 162 hits)

  Uznesenia z 11. OZ (214,6 KiB, 134 hits)

  Uznesenia č. 137 -149 z 12. OZ (152,5 KiB, 135 hits)

  Uznesenie z 13. OZ (196,7 KiB, 121 hits)

  Uznesenie č. 164 - 173 z mimoriadneho OZ (195,7 KiB, 67 hits)

  Uznesenia zo 14. OZ (465,4 KiB, 15 hits)