Uznesenia 2014 – 2018

  Ustanovenia č. 1 - 13 z ustanovujúceho OZ (188,9 KiB, 743 hits)

  Uznesenia č. 14-23 z 2 zasadnutia OZ (180,2 KiB, 721 hits)

OZ č. 3 – bez UZNESENIA

  Uznesenia č. 24-35 z 4. zasadnutia OZ (271,7 KiB, 740 hits)

  Uznesenia č. 36-57 z 5. OZ (217,4 KiB, 634 hits)

  Uznesenia č. 58-62 zo 6. OZ (156,6 KiB, 653 hits)

  Uznesenie č. 63-79 zo 7. OZ (193,9 KiB, 699 hits)

  Uznesenia č. 80 - 92 z 8. OZ (377,8 KiB, 655 hits)

  Uznesenia z 9. OZ (158,9 KiB, 675 hits)

  Uznesenia č. 107-111 z mimoriadneho OZ (75,5 KiB, 561 hits)

  Uznesenia č. 112-120 z 10.OZ (180,5 KiB, 530 hits)

  Uznesenia z 11. OZ (214,6 KiB, 525 hits)

  Uznesenia č. 137 -149 z 12. OZ (152,5 KiB, 546 hits)

  Uznesenie z 13. OZ (196,7 KiB, 544 hits)

  Uznesenie č. 164 - 173 z mimoriadneho OZ (195,7 KiB, 446 hits)

  Uznesenia zo 14. OZ (465,4 KiB, 405 hits)

  Uznesenia z mimoriadneho OZ - 29.6.2017 (181,4 KiB, 413 hits)

  Uznesenia z mimoriadneho OZ konaného dňa 24.8.2017 (326,7 KiB, 455 hits)

  Uznesenia z 15.OZ (200,6 KiB, 391 hits)

  Uznesenie z mimoriadneho OZ dňa 14.12.2017 (188,8 KiB, 386 hits)

  Uznesenia z 16. OZ zo dňa 14.3.2018 (225,3 KiB, 374 hits)

  Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia - 9.5.2018 (294,8 KiB, 328 hits)

  Uznesenia zo 17. OZ (127,9 KiB, 338 hits)

OZ č. 18 – bez uznesenia