Tlačivá

Stavebná agenda:

Drobná stavba ( elektrická prípojka, kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka, budova mimo domu do 25 m2):

  Ohlásenie drobnej stavby (486,9 KiB, 1 105 hits)

  Stavebný dozor (48,4 KiB, 1 004 hits)

  Vyhlásenie majiteľa susednej stavby (163,6 KiB, 846 hits)

Oznam SPP ohľadne povinností stavebníkov:  http://www.tesarskemlynany.sk/2015/03/oznam-spp/

 

Žiadosť o stavebné úpravy (udržiavacie práce):

  Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác) (344,0 KiB, 717 hits)

 

Žiadosť o jednoduchú stavbu

  Ohlásenie jednoduchej stavby (606,6 KiB, 814 hits)


Kolaudačné povolenie

  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (146,7 KiB, 794 hits)

  Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť o vydanie súhlasu ( ku kolaudácii) (631,0 KiB, 924 hits)

 

Čestné vyhlásenie o vzdaní sa odvolania

  Čestné vyhlásenie - vzdanie sa odvolania (417,8 KiB, 702 hits)

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

  Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (973,5 KiB, 717 hits)

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (1,1 MiB, 899 hits)

  Stavebný dozor (48,4 KiB, 1 004 hits)

  Stavby OO ( ochrana ovzdušia) (469,1 KiB, 734 hits)

  Ochrana prírody a krajiny (OPaK) (474,5 KiB, 788 hits)

  Stavby OH (odpadové hospodárstvo) (96,8 KiB, 780 hits)

  Stavby (SVŠ) (260,8 KiB, 729 hits)

  Vyhlásenie majiteľa susednej stavby (163,6 KiB, 846 hits)

  Čestné vyhlásenie - vzdanie sa odvolania (417,8 KiB, 702 hits)

  Malý zdroj znečistenia - pri stavebnom (84,8 KiB, 922 hits)

Oznam SPP ohľadne povinností stavebníkov:  http://www.tesarskemlynany.sk/2015/03/oznam-spp/

 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením (543,6 KiB, 681 hits)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

  Tlačivo - žiadosť o výrub drevín (28,3 KiB, 406 hits)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

  Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (848,6 KiB, 723 hits)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

  Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (428,4 KiB, 712 hits)

 

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – domovej studne

  Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - domovej studne (193,8 KiB, 744 hits)

Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky

  Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky (82,1 KiB, 672 hits)