Tlačivá

Stavebná agenda:

Drobná stavba ( elektrická prípojka, kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka, budova mimo domu do 25 m2):

  Ohlásenie drobnej stavby (486,9 KiB, 598 hits)

  Stavebný dozor (48,4 KiB, 557 hits)

  Vyhlásenie majiteľa susednej stavby (163,6 KiB, 495 hits)

Oznam SPP ohľadne povinností stavebníkov:  http://www.tesarskemlynany.sk/2015/03/oznam-spp/

 

Žiadosť o stavebné úpravy (udržiavacie práce):

  Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác) (344,0 KiB, 399 hits)

 

Žiadosť o jednoduchú stavbu

  Ohlásenie jednoduchej stavby (606,6 KiB, 478 hits)


Kolaudačné povolenie

  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (146,7 KiB, 476 hits)

  Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť o vydanie súhlasu ( ku kolaudácii) (631,0 KiB, 465 hits)

 

Čestné vyhlásenie o vzdaní sa odvolania

  Čestné vyhlásenie - vzdanie sa odvolania (417,8 KiB, 412 hits)

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

  Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (973,5 KiB, 411 hits)

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (1,1 MiB, 531 hits)

  Stavebný dozor (48,4 KiB, 557 hits)

  Stavby OO ( ochrana ovzdušia) (469,1 KiB, 438 hits)

  Ochrana prírody a krajiny (OPaK) (474,5 KiB, 475 hits)

  Stavby OH (odpadové hospodárstvo) (96,8 KiB, 484 hits)

  Stavby (SVŠ) (260,8 KiB, 440 hits)

  Vyhlásenie majiteľa susednej stavby (163,6 KiB, 495 hits)

  Čestné vyhlásenie - vzdanie sa odvolania (417,8 KiB, 412 hits)

  Malý zdroj znečistenia - pri stavebnom (84,8 KiB, 641 hits)

Oznam SPP ohľadne povinností stavebníkov:  http://www.tesarskemlynany.sk/2015/03/oznam-spp/

 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením (543,6 KiB, 414 hits)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

  Tlačivo - žiadosť o výrub drevín (28,3 KiB, 54 hits)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

  Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (848,6 KiB, 435 hits)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

  Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (428,4 KiB, 411 hits)

 

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – domovej studne

  Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - domovej studne (193,8 KiB, 421 hits)

Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky

  Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky (82,1 KiB, 374 hits)