S M E R N I C E

Smernica č.1/2019  

Smernica č. 3_2019 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie FO obce Tesárske Mlyňany